ใบหน้าคนเราจะไม่เท่ากันทั้งสองข้าง ส่วนใหญ่มีปัญหาเพียงเล็กน้อย ต้องสังเกตุถึงจะพบความผิดปกติของใบหน้า ส่วนน้อยที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเกือบทุกเคสปัญหาเกิดจากความไม่สมดุลของกระดูกขากรรไกร พบ 4 แบบหลักๆของรูปหน้าที่ Asymmetry ได้แก่

article_face

1. แนวกลางใบหน้าตรง แต่กระดูกขากรรไกรและกล้ามเนื้อ2ข้างไม่เท่ากัน คางปกติ

2. แนวกลางใบหน้าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เพราะคางยื่น แต่กระดูกขากรรไกรและกล้ามเนื้อกรามเท่ากันทั้งสองข้าง

3. แนวกลางใบหน้าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เพราะคางถอย แต่กระดูขากรรไกรและกล้ามเนื้อกรามเท่ากันทั้งสองข้าง

4. แนวกลางใบหน้าตรง ระนาบคางปกติแต่ยอดปลายคางเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง กระดูกขากรรไกรและกล้ามเนื้อกรามเท่ากันทั้งสองข้าง

จากประสบการณ์ที่หมอพบ ปัญหาหญิงไทยรูปหน้าไม่เท่ากันมักเป็นแบบผสมผสานระหว่าง แบบที่ 1 และ 3  ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับขนาดกล้ามเนื้อกรามด้วยฉีดโบ และปรับแต่งระนาบคางด้วยฟิลเลอร์ ส่วนลักษณะเคสที่แก้ไขยากที่สุดคือเคสที่ 2 เพราะคางยื่นอยู่แล้วตกแต่งด้วยฟิลเลอร์ได้ค่อนข้างยาก

ดังนั้นอยากให้สาวๆทำความเข้าใจว่า รูปหน้าคนเราโดยทั่วไปไม่เท่ากันทั้งสองข้าง สาเหตุจากกระดูกซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ร้อยเปอร์เซนต์ได้ด้วยการฉีด แต่การฉีดปรับแต่งช่วยแก้ไขให้ดูดีขึ้นได้ 50-90%

 

คิวตี้ วีว่า คลินิก
อันดับ 1 ปรับรูปหน้าด้วยฉีดโบและฟิลเลอร์
02-5124189, 082-6442444
Line: @cutieviva